Εκπαιδευτικά σεμινάρια

Σήμερα κάθε σύγχρονη επιχείρηση παγκοσμίως επενδύει στο προσωπικό της γνωρίζοντας ότι είναι το μεγαλύτερο περιουσιακό της στοιχείο.

Κορυφαίες έρευνες (του Standford Research Center, του πανεπιστημίου του Harvard κ.α.) καταδεικνύουν ότι η επαγγελματική επιτυχία ενός ανθρώπου εξαρτάται κατά 85% από τα λεγόμενα soft skills, δηλαδή ικανότητες που αφορούν τον χαρακτήρα και την νοοτροπία όπως οι ηγετικές και επικοινωνιακές ικανότητες, η ομαδικότητα, η επίλυση προβλημάτων, η ενσυναίσθηση, και κατά μόλις 15% από τα hard skills, δηλαδή τις τεχνικές ικανότητες του επαγγέλματος όπως η χρήση κάποιου μηχανήματος, ενός προγράμματος κτλ.

Αυτό σημαίνει ότι μέσα από σεμινάρια που ωφελούν στην ανάπτυξη του 85% έχουμε ένα εξαιρετικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Επιτυγχάνουμε την μέγιστη απόδοση των εργαζομένων. Δημιουργούμε ευχαριστημένους εργαζόμενους που φροντίζουν μοναδικά τους πελάτες. Χτίζουμε μία σταθερή ομάδα και απαλλάσσουμε την επιχείρηση από τα κόστη που προκύπτουν όταν χρειάζεται να εντοπίζουμε και να εκπαιδεύουμε από την αρχή κάποιον εργαζόμενο.

Κάθε σεμινάριο δημιουργείτε βάση των αναγκών της κάθε επιχείρησης, όμως ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε κάποιους τομείς ανάπτυξης:

  • Χτίσιμο ομάδας
  • Πωλήσεις
  • Ηγεσία
  • Επικοινωνία
  • Εργασιακή νοοτροπία για βέλτιστη απόδοση